NAJWAŻNIEJSZE

Rekolekcje duchowieństwa Metropolii Przemysko-Warszawskiej

Rekolekcje duchowieństwa Metropolii Przemysko-Warszawskiej

W Dąbrowicy, koło Lublina, w Domu Spotkań – Ośrodka Caritas Archidiecezji Lubelskiej w dniach od 12 do 15 czerwca odbywały się coroczne…

100 rocznica powstania KUL z udziałem przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego

W dniach 11-12 czerwca w Lublinie odbyły się uroczystości 100.…

Zaproszenie na Andrejadę 2018

ZAPRASZAMY NA Formacyjny obóz dla Ministrantów Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej Andrejada…